Projekty UE

 

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii Covid-19.
Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres minimum 3 miesięcy, od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.
Wartość projektu: 49 591,95 PLN
Wartość dofinansowania: 49 591,95 PLN

Partnerzy UE