Tytuł projektu:                        „Dotacja na kapitał obrotowy, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”,                                                              współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:                            Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z                                                                             trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii Covid-19.

 

Planowane efekty:                 Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres minimum 3 miesięcy, od 01.07.2020r. do 30.09.2020r.

 

Wartość projektu:                   49 591,95 PLN

 

Wartość dofinansowania:    49 591,95 PLN

 

Logo